Thursday, 24 November 2011

tips bahasa melayu

Kata kerja transitif

Kata kerja terbahagi kepada : 
A. Kata Kerja Transitif ( Perbuatan Melampau ) 
B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau ) 

A. Kata Kerja Transitif 
1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ). 
2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek ) 
3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan �me-� sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan. 

Kata Arah

Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.

Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.

Contoh

AtasBawahTepiAntara
HadapanUtaraSisiLuar

Semua hidang itu diletakkan di atas meja.

Kucing Siam itu tidur di bawah pokok.

Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.